Skip to Store Area:

Incepand cu data de 25 mai 2015, magazinul nostru nu se va mai aproviziona cu carti noi. Mai puteti comanda cartile de pe site pana la epuizarea stocului, sau insemne ortodoxe autoadezive in cantitate nelimitata. Va multumim pentru intelegere!

Sfântul Ierarh Ilie Iorest şi mănăstirea Putna

Astăzi în Biserica Ortodoxă Română sunt prăznuiţi Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş, care au apărat dreapta credinţă de ereziile vremurilor în care aceştia au păstorit ortodocşii români din Ardeal şi Maramureş. Dintre ei Sfântul Ilie Iorest este cel despre care cunoaştem mai puţine, dar despre care merită să aflăm, căci mormântul lui se află la mănăstirea Putna, "Ierusalimul românesc" la care  tot pelerinul român nu poate să nu meargă. Despre viaţa şi martiriul celui care a fost mitropolit în Transilvania scrie revista mănăstirii Putna "Cuvinte către tineri", apărută în anul 2008 .

Cel de al treilea mitropolit îngropat la Putna a avut o păstorire oarecum diferită faţă de cea a vlădicilor Teoctist şi Iacov. El nu a fost mitropolit în Moldova, ţară în care credinţa ortodoxă era protejată de domn şi boieri, unde ierarhii erau numiţi „părinţi” de capetele încoronate şi unde mai toţi locuitorii ţării erau ortodocşi. Sfântul Ierarh Iorest a fost mitropolit în Transilvania, într-una dintre cele mai grele perioade pentru românii din această parte a ţării noastre; la mijlocul secolului al XVII-lea, catolici şi protestanţi deopotrivă încercau să înstrăineze sufletul românesc de ceea ce avea el mai scump, credinţa ortodoxă. Un moment important al pătrundării protestantismului în această zonă l-a constituit publicarea în anul 1640 a Catehismului calvinesc „cu voia şi cu porunca” principelui Gheorghe Rakozcy. 
Prea multe date biografice despre mitropolitul Iorest nu se cunosc. Se ştie doar că era originar din Transilvania şi că, din botez, se numea Ilie. Încă din copilărie a fost dat la carte în mănăstirea Putna, unde mai târziu a şi fost călugărit, primind numele Iorest. După ce a fost hirotonit preot, a fost ales mitropolit al Transilvaniei la stăruinţele domnului Vasile Lupu. Hirotonia întru arhiereu a fost săvârşită de mitropolitul Teofil al Ungrovlahiei, în luna noiembrie a anului 1640, la Târgovişte.
Noului mitropolit i s-a fixat un „program” de către principele Rakozcy, prin care i se cerea, printre altele, traducerea, tipărirea şi răspândirea printre ortodocşi a rugăciunilor calvine şi, mai ales, a Catehismului calvinesc, acesta urmând a fi predat copiilor ortodocşi în cadrul unor ore speciale. Pentru că a refuzat să-şi înstrăineze păstoriţii de la dreapta credinţă, „a îndemnat diavolul pe popa cel mare al Craiului, pe Gheorghe Csulay, care este în eresul luterănesc precum şi însuşi Craiul şi toţi ungurii, şi au calomniat pe acest Orest la craiul, aducănd asupra lui un mare neadevăr. I-au luat tot ce avea, şi pre dânsul l-au închis în temniţă unde a şezut nouă luni, împreună cu mulţi ierei şi creştini, nu pentru vre-o vinovăţie ci pentru credinţa creştinească pentru că nu voia a se perverti la luteranism” (fragment dintr-o scrisoare adresată ţarului Rusiei de către ierarhii moldoveni, în anul 1645).

Mormântul

În noiembrie 1643, mitropolitul Iorest a reuşit să se elibereze din închisoare pe baza chezăşiei a 24 de persoane, obligându-se să plătească, în schimb, vistieriei crăieşti 1000 de taleri. Din Transilvania, Iorest s-a întors la Putna şi de aici a plecat în Rusia pentru a strânge milostenie. La 26 august 1645, vlădica Iorest a fost primit de ţar, căruia i-a dăruit părticele din moaştele sfântului Dumitru. După câteva luni petrecute în Moscova, mitropolitul Iorest s-a înapoiat în Moldova cu daruri bogate, răscumpărându-şi chezaşii.
Restul vieţii, mitropolitul Iorest şi l-a petrecut la mănăstirea sa de metanie, Putna, unde a trăit până spre sfârşitul deceniului opt al veacului al XVIII-lea. Pe una din filele unui Minei putnean s-a găsit următoarea însemnare: „Să se ştie când a murit vlădica Iorest: anul 1678, martie, 12”. După tradiţie, mormântul mitropolitului se găseşte lângă sfântul altar, în exteriorul bisericii Putnei. Pentru suferinţele îndurate, precum şi pentru mărturisirea dreptei credinţe în Transilvania, mitropolitul Ilie Iorest a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română la 28 februarie 1950, fiind pomenit în fiecare an în ziua de 24 aprilie.
Prin viaţa lor, ierarhii de la Putna rămân pilde vii în conştiinţa românească, iar prin rugăciunile lor străjuiesc „Ierusalimul neamului românesc” până la sfârşitul veacurilor!

Monah Alexie Cojocaru

One thought on “Sfântul Ierarh Ilie Iorest şi mănăstirea Putna”

  • Bendrea Elena
    Bendrea Elena Mai 11, 2012 at 10:37 am

    va rog frumos sa-mi comunicati perioada de sarbatorire a zilelor putnei 2012.
    Multumesc foarte mult.

    Reply
Leave a Reply