Skip to Store Area:

Incepand cu data de 25 mai 2015, magazinul nostru nu se va mai aproviziona cu carti noi. Mai puteti comanda cartile de pe site pana la epuizarea stocului, sau insemne ortodoxe autoadezive in cantitate nelimitata. Va multumim pentru intelegere!

Fragmente

 • "Plângeau pietrele de mila sărmanilor oameni care foiau în jom ca viermii în rană"

   De curând a văzut lumina tiparului volumul "Să nu ne răzbunaţi! Mărturii despre suferinţele sfinţilor din Basarabia" , primul din seria de cărţi ce însumează relatările celor care au trăit vitregiile istoriei sub comunism. Rezultat al unui amplu proiect de cercetare iniţiat de monahul Moise Iorgovan de la mănăstirea Oaşa, volumul povesteşte adevăruri zguduitoare, pe care regimul şi-a dat toată străduinţa să le şteargă din istorie.  Vă invităm la lectura unui mic fragment din carte, care povesteşte ororile foametei din Basarabia anilor 1946-1947.

  "Cum seceta începuse din sud, din stepa Bălţului, în ţinuturile din nord se mai găseau ceva roade, şi ţăranii au pornit într-acolo după o bucată de pâine, o fărâmă de măligă sau altceva de mâncare. Vindeau icoanele de prin casă, prosoape, covoare, lucruri din aur, vindeau orice pentru cât de puţină hrană. Noi am avut noroc că bunelul a fost înţelept, a făcut o groapă mare de sfeclă de nutreţ, a ştiut să dosească oleacă de pâine, am avut văcuşoară şi câteva oiţe. Totuşi, când am ajuns în primăvară, foamea a dat buzna şi la noi în casă. Atunci bunelul a pregătit vreo douăzeci de piei de miel şi m-a trimis cu ele în Bucovina, după hrană. Împlinisem de acum 18 ani, eram descurcăreţ şi bunelul avea nădejde în mine. Continue reading

 • "Când îţi vine mânia, strânge din dinţi cu tărie"

  Vă propunem spre lectură un mic fragment din cartea "Mărturii din viaţa monahală", o culegere din scrisorile lui Gheron Iosif către fiii săi duhovniceşti, pe care o găsiţi pe rafturile librăriei noastre. Cartea, după părerea editorilor, rămâne a fi cea mai importantă lucrare publicată  de editura "Bizantina".

  "Îmi scrii despre mânia faţă de cel cu inima împietrită. Mânia, în sine, este firească. Precum nervii în corp, aceasta este nerv al sufletului. Fiecare suntem datori să o folosim împotriva demonilor, a oamenilor eretici şi împotriva a tot ce ne împiedică în calea spre Dumnezeu. Dacă te mânii împotriva fraţilor tăi sau, ieşindu-ţi din fire, strici toată lucrarea mâinilor tale, să ştii că suferi de slavă deşartă şi faci abuz de acest nerv al sufletului. Eliberează-te de aceasta prin dragoste faţă de toţi şi prin smerenie adevărată. Când îţi vine mânia, strânge din dinţi cu tărie şi să nu vorbeşti în nici un fel celui care te ocărăşte sau te necinsteşte, te ceartă sau te ispiteşte în multe feluri fără vreun motiv. Atunci şarpele se va răsuci în inima ta, se va ridica până în gât, dar dacă nu-l laşi să iasă se va înnăbuşi şi va crăpa. Dacă acest lucru se va repeta de câteva ori, se va împuţina şi în cele din urmă va înceta. Continue reading

 • 11 pricini pentru care îngăduie Dumnezeu să pătimească drepţii

  Vă invităm să lecturaţi câteva crâmpeie din volumul al 18-lea "Ne vorbeşte Părintele Cleopa", proaspăt apărut la editura mănăstirii Sihăstria. Cartea aşteaptă cu nerăbdare să fie citită şi vă face din ochi de pe rafturile librăriei noastre. Fragmentul este intitulat: "Unsprezece pricini pentru care îngăduie Dumnezeu să pătimească drepţii în lumea aceasta".

  "Unii din cei slabi în credinţă se smintesc văzând necazurile şi ispitele ce vin asupra drepţilor. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfânta Scriptură ne spun luminat câteva pricini pentru pătimirile acestora:

  1. Pentru ca sfinţii să nu se mândrească de mărirea faptelor bune şi a minunilor pe care le fac ei.
  2. Pentru ca să nu socotească cineva că sfinţii sunt dumnezei, iar nu oameni.
  3. Pentru a se arăta că puterea lui Dumnezeu biruieşte prin cei slabi şi neputincioşi şi prin ei se propovăduieşte Evanghelia lui Hristos.
  4. Pentru a se face mai arătată răbdarea sfinţilor şi că nu slujesc lui Dumnezeu pentru plată.
  5. Pentru a ne înţelepţi pe noi şi a filosofa despre înviere. Căci dacă vei vedea că un om drept şi având multe fapte bune a pătimit multe necazuri şi nevoi şi aşa s-a dus de aici, chiar şi nevrând, te gândeşti că trebuie să fie o judecată de apoi. Căci dacă oamenii nu lasă fără plată pe cei ce le slujesc, cu atât mai mult Dumnezeu nu va lăsa neîncununaţi pe cei ce pătimesc şi se nevoiesc pentru El, care sunt drepţii şi sfinţii. Continue reading
 • "Să-L căutăm cum L-au căutat femeile mironosiţe"

  În această duminică Biserica Ortodoxă le-a cinstit pe Sfintele femei mironosiţe, zi care este considerată a fi adevărata sărbătoare a femeii creştine. Cu această ocazie am spicuit din nenumăratele articole frumoase şi pline de învăţătură ale revistei "Familia Ortodoxă" unul singur, o mărturie a Maicii Arsenia despre pilda acelor femei, pe care suntem îndemnaţi să o urmăm zi de zi. 

  "Încă de mică îmi plăcea procesiunea de Paşti, la care participam întotdeauna. Iar nu demult am aflat că ea a fost rânduită de Biserică în amintirea femeilor mironosiţe ce au venit dis-de-dimineaţăla MormântulDomnului.Acum mă înduioşează şi mai mult. Întreaga viaţă a mironosiţelor este calea străbătută de fiecare suflet; acesta trebuie să Îl urmeze pe Hristos, precum L-au urmat mironosiţele. În tinereţe gândeam, şi voi, pesemne, câteodată gândiţi şi spuneţi: „Dacă Mântuitorul ar fi trăit în timpurile noastre, noi L-am fi urmat, la fel ca mironosiţele”, însă Hristos este doar întotdeauna cu noi şi chiar în noi. El însuşi a spus: „Şi, iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului!” (Mat. 28:20). Iar Apostolul Pavel spune: „Oare nu ştiţi că Hristos trăieşte în inimile noastre?” Continue reading

 • Arhimandritul Cleopa, 100 de ani de la naşterea după trup a "duhovnicului Moldovei"

  În data de 10 aprilie a anului 1912 în familia Ilie din Botoşani s-a născut Constantin, al cincilea copil, cel care avea să devină mai târziu monahul Cleopa, supranumit de credincioşii care-l iubeau "duhovnicul Moldovei". Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea părintelui care tuturor le dorea "să-i mănânce Raiul", vă invităm la lectura unui fragment dintr-un frumos articol despre viaţa părintelui Cleopa, publicat în ediţia lunii aprilie a revistei "Familia Ortodoxă", dedicată celui care a fost arhimandritul Sihăstriei.

  "Vreme de doisprezece ani, din 1930 până în 1942, tânărul a primit ascultarea de a fi ucenic la stâna schitului, alături de un binecuvântat bătrân, Monahul Galaction. Părintele Cleopa povestea: „În anii în care am fost cioban la oile schitului, am avut mari bucurii duhovniceşti. Stâna, oile, trăirea în linişte şi singurătate pe munte, în mijlocul naturii, mi-au fost şcoală de călugărie şi teologie. Era un bordei vechi în care mă adăposteam şi unde îmi aducea cineva din mănăstire mâncare. În aceşti ani m-am rugat mult şi am citit Sfânta Scriptură şi alte numeroase scrieri ale Sfinţilor Părinţi.” Continue reading

 • Fragment din romanul "Egipteanca", noua carte scrisă de ieromonahul Augustin

  Zilele trecute a văzut lumina zilei o nouă carte scrisă de ieromonahul Augustin Zaboroşciuc, arhimandritul mănăstirii Curchi din Basarabia. Intitulat "Egipteanca", romanul istoriseşte anumite momente din viaţa Sfintei Maria Egipteanca şi a Sfântului Zosima, cel care s-a învrednicit să o vadă înainte de adormirea ei întru Domnul. Istorisirea se deosebeşte de viaţa Sfintei, scrisă de Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului, şi este dedicat, în primul rând, tinerilor. Cartea se găseşte şi pe rafturile magazinului nostru: http://www.publicatiiortodoxe.ro/egipteanca.html Schimonahul Irineu Pânzaru, autorul cuvântului înainte, scrie: "Deşi despre Sfânta Maria Egipteanca s-a scris mult în Ortodoxie, şi s-ar părea că deja cunoaştem "totul" despre ea şi despre ceea ce a voit Domnul să ne spună prin viaţa ei, autorul abordează în roman subiectul într-o viziune neaşteptată." În continuare vă propunem spre lectură un mic fragment din acest roman, care te răpeşte din lumea aceasta trecătoare. 

  "Au trecut câteva luni de când se linişti în pustie. Harul lui Dumnezeu o acoperea asemeni unei haine, şi-i potolea foamea şi setea. O linişte cerească o cuprindea zilnic, încât nici nu observa cum trece timpul. Deşi în jur erau numai nisip şi pietre, avea senzaţia că se află în milocul Raiului. Chipul lui Dumnezeu, ce-L văzuse pentru câteva clipe în biserica din Ierusalim, îi stătea mereu înainte şi-i îndulcea sufletul mai mult decât mierea şi fagurele şi i-l aprindea cu dragoste de Dumnezeu. Pronia Divină o pregătea pentru lupte şi încercări, pentru că Dumnezeu întâi se arată omului şi-i dă să guste din dulceaţa Duhului Sfânt, iar pe urmă îl lasă în libertatea proprie, să-şi aleagă singur calea. Continue reading

 • "A te preocupa de tine însuţi cere osteneală, iar a te preocupa de alţii este uşor"

  "Încă din anul 1980, Fericitul Stareţ Paisie a început să ne vorbească despre anii grei ce vor veni. Adesea ne repeta că poate şi noi vom trăi multe din acelea pe care le scrie Apocalipsa. Scopul lui era să aducă înlăuntrul nostru neliniştea cea bună, astfel încât să mărim tot mai mult nevoinţa noastră duhovnicească, să stăm împotriva duhului nepăsării - pe care îl vedea că intră cu vicleşug şi în sânul monahismului - să ne eliberăm de iubrea de sine şi să începem să luptăm împotriva neputinţelor noastre, pentru ca rugăciunea noastră să aibă putere." (monahia Filoteia, "Trezirea duhovnicească" - http://www.publicatiiortodoxe.ro/cuviosul-paisie-aghioritul-cuvinte-duhovnicesti-vol-ii-trezire-duhovniceasca.html)

  Vă propunem spre lectură un mic fragment din volumul al doilea al seriei "Cuviosul Paisie Aghioritul. Cuvinte duhovniceşti", volum în care, precum scria monahia Filoteia, autoarea prologului, sunt cuprinse subiecte care se referă la realitatea contemporană, care ne cheamă la neîncetată trezvie şi nevoinţă şi ne pregătesc pentru situaţiile grele cu care probabil ne vom confrunta. Continue reading

 • Despre închiderea mănăstirii Noul Neamţ

  "Din punctul de vedere al regimului comunist, mănăstirile prezentau un mare pericol." Acest adevăr crunt îl aflăm din paginile mult aşteptatului studiu monografic "Istoria Bisericii Ortodoxe din Basarabia şi Transnistria (1940-2010)", al cărui autor este Pr. Veaceslav Ciorbă, lector la Academia de Teologie din Moldova.    Scrisă sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, cartea vine să ne povestească multe adevăruri despre patimile Ortodoxiei din pământurile româneşti   din stânga Prutului, aducând dovezi clare despre metodele şi consecinţele luptei regimului sovietic împotriva lui Hristos. Propunem spre lectură un mic fragment din capitolul "Mănăstirile sub regimul totalitar comunist (1944-1989)", care relatează despre închiderea mănăstirii Noul-Neamţ, întemeiată de monahii marii lavre a Neamţului, care s-au refugiat în Basarabia în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

  „Mănăstirea de călugări Noul Neamţ era una dintre cele mai mari mănăstiri basarabene, care până la închidere, sfidând presiunea ideologică a autorităţilor, era prosperă sub aspect economic şi duhovnicesc. La slujbele de duminică la mănăstire veneau între 100-300 şi chiar mai mulţi pelerini şi rugători, iar la sărbătorile mari, şi mai ales în zilele de hram, locaşul era vizitat de câteva mii de persoane. În 1963 în mănăstire se nevoiau peste 100 de monahi şi ascultători.

  Pentru desfăşurarea cu succes a procesului de lichidare a acestor mănăstiri a fost implicat un număr mare de colaboratori ai KGB-ului. Continue reading

 • Părintele Porfirie - Fapte minunate și învățături

  Te afli acolo unde-ți este și mintea

  Căci așa stau lucrurile, te afli acolo unde-ți este sufletul. Dacă ești cu trupul în biserică, dar te gândești la biroul tău și la treburile tale, păi atunci te afli în birou, în realitate, iar nu în biserică.

  Să nu vă arătați neliniștea în fața copiilor

  Așadar, să iubiți în taină. Să îmbrățișați cu sufletul sufletul celuilalt, în cazul de față al copilului, și să vă rugați: „Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă!”. Nu vom spune „miluiește-l pe cutare”, în virtutea unității firii umane, care ne face să fim una. Continue reading

9 articol(e)