Skip to Store Area:

Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3

Incepand cu data de 25 mai 2015, magazinul nostru nu se va mai aproviziona cu carti noi. Mai puteti comanda cartile de pe site pana la epuizarea stocului, sau insemne ortodoxe autoadezive in cantitate nelimitata. Va multumim pentru intelegere!

Patericul lavrei pesterilor de la Kiev

Mai multe imagini

Patericul lavrei pesterilor de la Kiev

Rezumat: «Patericul Lavrei Peșterilor de la Kiev» conține acele fragmente de text, care s-au salvat pânã astãzi, despre viața și izbânzile duhovnicești ale cuvioșilor pãrinți ce au fost primii viețuitori ai peșterilor și despre ucenicii lor.
Editura Egumenita
An Aparitie 2007
Nr. Pagini 375
Limba Română
Dimensiuni (mm) 132 X 203 X 18
Tip Coperta Flexibila
Greutate (kg) 0.3200
Cod Produs EGU-9737952960
10,90 RON
Cantitate in stoc:
6 buc.
Produsul poate fi expediat in aceeasi zi daca plasati comanda pana la ora 12:00.

Cumpără acum Patericul lavrei pesterilor de la Kiev!

Add Items to Cart Cumpara

Acest produs face parte din următoarele categorii: : Cărți : : Istorie :

Descriere Detaliată

Lavra Peºterilor de la Kiev a fost asemenea unei viþe purtãtoare de viaþã, ce a hrãnit pentru aproape o mie de ani Ortodoxia Nordului cu «ciorchinii vieþii». A fost arena unor lupte mai presus de fire. Punctul de plecare al unor mãreþe ascensiuni duhovniceºti. Pepinierã de bãrbaþi sfinþi. Bãrbaþi, care cu rugãciunile lor de foc, cu luptele lor ascetice, cu puterea lor taumaturgicã ºi cu sfinþenia lor au întãrit ºi consolidat pentru totdeauna mesajul Evangheliei în Rusia. Acest Pateric a fost alcãtuit pe la jumãtatea secolului al XIII – lea ºi a fost scris în limba slavonã. În primele trei pãrþi ale cãrþii autorul, care a rãmas anonim, a cuprins istorisiri din viaþa cuvioºilor Nestor cronicarul, Policarp, arhimandritul Lavrei ºi Simon, episcopul de Vladimir ºi Suzdal. Partea a patra cuprinde diverse informaþii biografice ale acestor trei sfinþi scriitori ºi în acelaºi timp, sunt adãugate ºi douã istorisiri mai târzii ce se referã la mãnãstirea Peºterilor. Acest Pateric s-a reeditat mai târziu ºi în alte ediþii în slavonã ºi în rusã. Una dintre acestea, cea de la Odessa (din anul 1903), a constituit principala sursã pentru traducerea noastrã în limba greacã, la care am adãugat ºi un scurt istoric al Lavrei Peºterilor. Tot de la aceastã ediþie am cules ºi frumoasele gravuri populare care însoþesc textul de faþã. În acelaºi timp am consultat ºi alte opere de specialitate, ce sunt menþionate în bibliografia de la sfârºitul volumului, pentru a putea clarifica anumite împrejurãri istorice necunoscute de publicul larg cititor, cât ºi chestiuni legate de cronologia exactã a evenimentelor ºi identitatea personajelor. ªi aceasta deoarece se poate observa câteodatã la aceºti cronicari sfinþi fie o necunoaºtere a anumitor evenimente, fie o oarecare indiferenþã faþã de exactitatea datelor oferite. Acestea, desigur, sunt justificate în primul rând de faptul cã la vremea respectivã nu existau posibilitãþile contemporane de cercetare istoricã, iar în al doilea rând prin aceea cã povestitorul nu «scrie istorie», ci «vorbeºte, oamenilor, spre zidire, îndemn ºi mângâiere», dupã cum ne învaþã Sfântul Apostol Pavel «spre desãvârºirea sfinþilor…la zidirea trupului lui Hristos». Menþionãm în sfârºit, cã pe parcursul prelucrãrii traducerii în limba greacã am scos din text anumite fragmente prisositoare, repetiþii sau exagerãri frazeologice, ce ar fi îngreunat cu mult parcurgerea sa. În Patericul Lavrei Peºterilor de la Kiev cititorul nu va întâlni înþelepciunea lumii acesteia. Va întâlni însã prezenþa Sfântului Duh, prisosul harului, al înþelepciunii ºi al puterii lui Dumnezeu dãruite din plin cuvioºilor ºi smeriþilor pãrinþi ai peºterilor, acestor minunaþi întemeietori ai monahismului rus. Viaþa ºi exemplul lor au dovedit încã o datã cã Dumnezeu ªi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca sã ruºineze pe cei înþelepþi; ªi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca sã le ruºineze pe cele tari; ªi-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebãgate în seamã, pe cele ce nu sunt, ca sã nimiceascã pe cele ce sunt». Duminica a

Recomandări

Etichete Descriptive ale Produsului

Folosește spații pentru a separa etichetele. Folosește ghilimele simple (') pentru expresii.


Color Swatches Magento extension by Galathemes Magento Themes